Меню

Соціальна
відпові-
дальність

Дотримуючись основоположних принципів трудового законодавства України, ВАТ «Укргідроенерго» взяла на себе ініціативу щодо розробки та впровадження Колективного договору, метою якого є забезпечення максимально можливого рівня соціального і матеріального благополуччя працівників на основі зміцнення та підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності Товариства.
Предметом даного договору є переважно додаткові, у порівнянні з законодавством, положення про умови праці, гарантії, компенсації та пільги.

Колективний договір гарантує збереження рівня і обсягів соціальних гарантій, пільг та компенсацій працівникам Товариства, а також прав трудового колективу та Профорганізації на участь в управлінні виробництвом не нижче встановлених Кодексом Законів про працю України, законами України: «Про оплату праці», «Про банкрутство», «Про професійні спілки, їхні права та гарантії діяльності», генеральною та галузевою угодами та іншими державними нормативними актами.