Меню

Для
акціонерів

 

Статут товариства

Cтатут ПАТ "Укргидроенерго"

Зміни до статуту ПАТ "Укргидроенерго"

Виписка 22.04.2013

Рішення Вищого органу управління товариства

Наказ №57

Наказ №253

Наказ №288

Протокол загальних зборів №2

Протокол загальних зборів №3

Положення про філії ПАТ "Укргідроенерго"

Дніпровська ГЕС (зміни)

Дніпровська ГЕС

Дніпродзержинська ГЕС (зміни)

Дніпродзержинська ГЕС

Дністровська ГАЕС (зміни)

Дністровська ГАЕС

Дністровська ГЕС (зміни)

Дністровська ГЕС

Канівська ГЕС (зміни)

Канівська ГЕС

Каховська ГЕС (зміни)

Каховська ГЕС

Київська ГЕС (зміни)

Київська ГЕС

Кременчуцька ГЕС (зміни)

Кременчуцька ГЕС 

Положення ПАТ "Укргідроенерго" про керівні органи

Наказ №810

Положення про Виконавчий орган

Положення про Ревізійну комісію 

Проспект емісії акцій

Проспект емісії акцій

Свідоцтво про реєстрацію випуску

Фінансова звітність

Баланс 2012 року

Звіт про фінансовий результат

Особлива інформація

Особлива інформація

Особлива інформація 2

Особлива інформація 3

Особлива інформація 4

Особлива інформація 5

Рішення Ревізійної комісії товариства

Висновки ревізійної комісії за 2012 рік

Звіт ревізійної комісї 2012 року

Протокол ревізійної комісії №13